การจัดซื้อจัดจ้างจากทางโรงพยาบาล
รูปภาพ รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา เดือน มิถุนายน2567

ว/ด/ป :10/06/2024

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา เดือน พฤษภาคม2567

ว/ด/ป :01/05/2024

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา เดือนเมษายน2567

ว/ด/ป :07/12/2023

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567

ว/ด/ป :17/11/2023

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ว/ด/ป :30/10/2023

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ว/ด/ป :24/10/2023

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ว/ด/ป :06/10/2023

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิไช่งานก่อสร้าง

ว/ด/ป :28/09/2023

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่เกิน 100 กิโลวัตต์

ว/ด/ป :31/08/2023

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ว/ด/ป :11/08/2023

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่2

ว/ด/ป :07/08/2023

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ว/ด/ป :17/07/2023

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิไช่งานก่อสร้าง

ว/ด/ป :14/07/2023

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566

ว/ด/ป :30/06/2023

แผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2566

ว/ด/ป :07/06/2021

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ว/ด/ป :08/04/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ว/ด/ป :07/06/2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ว/ด/ป :12/05/2021

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ว/ด/ป :20/04/2021

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ว/ด/ป :08/04/2021

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ว/ด/ป :29/03/2021

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

ว/ด/ป :16/03/2021

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ จำนวน 1รายการ

ว/ด/ป :10/03/2021

แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

ว/ด/ป :29/01/2021

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

ว/ด/ป :25/01/2021

หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก

ว/ด/ป :04/03/2020


จำนวนการเข้าชม ครั้ง

diyarbakır escort free hd porn xnxx porn videos sincan escort