การจัดซื้อจัดจ้างจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง / ย้อนกลับ

หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง :

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา เดือน มิถุนายน2567

10/06/2024

วันที่ 5-6-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาติดตั้งควบคุมประตูอัตโนมัติห้องฉุกเฉิน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒,๖๗๕.- ) ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘,๗๗๔.- ) ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ (1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑,๐๐๐.- ) ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศผู้เสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘,๗๐๐.- ) ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๑,๑๗๕.๓๐ )  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๔,๑๕๐.- )  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศผู้เสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘,๗๐๐.- ) ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

 

วันที่ 7-6-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11,449 บาท)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (58,000 บาท)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,700 บาท)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,600 บาท)

 

วันที่ 10-6-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๑๑,๑๗๐.- ) ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕,๑๑๐.- ) ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๒,๖๘๔.- ) ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓,๐๐๐.- )  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๓,๔๔๐.- )  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๘,๓๔๐.- )  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๕๕,๔๖๘.๘๐ )  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๙,๘๔๙.- )  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

 

วันที่ 11-6-2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ๒๒,๘๐๐.- ) ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗


จำนวนการเข้าชม 97 ครั้ง

diyarbakır escort free hd porn xnxx porn videos sincan escort