การจัดซื้อจัดจ้างจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง / ย้อนกลับ

หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง :

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่2

07/08/2023

1. ร่างประกาศเชิญชวน

2. ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4. ราคากลาง


จำนวนการเข้าชม 361 ครั้ง

diyarbakır escort free hd porn xnxx porn videos sincan escort