การจัดซื้อจัดจ้างจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง / ย้อนกลับ

หัวข้อการจัดซื้อจัดจ้าง :

ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง :

11/08/2023

1. ประกาศเชิญชวน

2. เอกสารประกวดราคาซื้อ

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

4. ราคากลาง


จำนวนการเข้าชม 1377 ครั้ง